Таунхаусы - коттеджи

Таунхаус 107,5м2
Таунхаус на 3 будинки по 85м2 + 2 будинки по 105м2
Таунхаус на 4 будинки по 115м2 кожний
Таунхаус на 6 будинків по 91м2 кожний
Таунхаус на 8 будинків, площа від 76м 2 до 130м2