Дуссия селект
1,176.00 грн.
Зебрано
1,500.00 грн.
Ироко селект
1,068.00 грн.
Клен канадский селект
1,230.00 грн.
Клен канадский эксклюзив
1,311.00 грн.
Мербау селект
1,014.00 грн.
Орех рустик
1,473.00 грн.
Орех эксклюзив
1,662.00 грн.
Падук селект
1,095.00 грн.
Панга панга селект
1,338.00 грн.
Сапели
972.00 грн.
Тали
942.00 грн.